SLO / ENG / IIS 07 /
I. BIENALE
SLOVENSKE
NEODVISNE
ILUSTRACIJE
|
|
|
|
INDEPENDENT
ILLUSTRATORS
SLOVENIA
1ST BIENNALE
Kje kdo kaj zakaj?
2007
INITIATOR / INICIATOR / TRETAROKA ORG / IN COOP. WITH BERGLA, SUPPORTING CREATIVE SOLUTIONS COMPANY / BERGLA WEB TECH / RIGHTS RESERVED.
     
  Pobudnik 1. bienala slovenske neodvisne ilustracije je pri izboru avtorjev upošteval predvsem zagotavljanje kar največje heterogenosti in hibridnosti stilskih povezav v katerih se ilustracija pojavlja. Pobudnik si pridržuje avtoriteto pri izbiri avtorjev zgolj prvo leto, ko k sodelovanju povabi 40 avtorjev. Ti avtorji dedujejo selektorstvo, pri čemer lahko vsak od njih čez dve leti povabi novega avtorja po lastni izbiri. Isti avtorji pri naslednjem bienalu ne smejo sodelovati. Kvaliteto produkcije na ta način samostojno sooblikuje neodvisna ilustracijska stroka, torej avtorji sami in ne institucije oziroma založbe. Mnogo izbranih avtorjev je mlajše generacije, vendar so na svojem področju že pokazali zelo dobre rezultate, ki so med drugim pripomogli k redefiniciji in razširitvi polja uporabe ilustracije.  
     
Ajdin Bašič
Blaž Porenta - Ninja
David Krančan
Ciril Horjak
Elena Fajt
Filip Burburan - Morka
Jaka Kramberger
Jim Kosem
Jure Engelsberger
Karlo Medjugorac
Katarina Petrov / Jana Flego
Luka Mancini / Katarina Mrvar
Martin Bricelj
Martin oštarič
Miha Artnak
Miha Grobler / Matej Koren
Miha Horvat / Metka Golec
Mina Žabnikar
Natan
Neja Engelsberger / Akaša Bojič
Nenad Cizl
Rok Marinšek
Roman Ražman
Sanja Grcić
Silvan Omerzu / Olmo Omerzu
Suzana Bricelj
Tibor Kranjc
Tina Brinovar
Urška Golob
Zlatka Šintič
Živa Moškrič
Žiga Testen
Žiga Aljaž
Mojca Dolinar