SLO / ENG / IIS 07 /
I. BIENALE
SLOVENSKE
NEODVISNE
ILUSTRACIJE
|
|
|
|
INDEPENDENT
ILLUSTRATORS
SLOVENIA
1ST BIENNALE
Kje kdo kaj zakaj?
2007
INITIATOR / INICIATOR / TRETAROKA ORG / IN COOP. WITH BERGLA, SUPPORTING CREATIVE SOLUTIONS COMPANY / BERGLA WEB TECH / RIGHTS RESERVED.

O BIENALU
  BIENALE
  SLOVENSKE
  NEODVISNE
  ILUSTRACIJE
PROJEKTI
TEORIJA
PODPORNIKI
KONTAKT
IZ ZAKULISJA

BIENALE

Odločitev za predstavitev razstave neodvisne ilustracije v obliki bienala izhaja iz dejstva, da je za boljše razumevanje njenih teoretskih in praktičnih okvirov ter za izboljšanje pogojev pri publiciranju ilustracije potrebno kontinuirano skupinsko delo. Bienale služi izbranim avtorjem kot stična točka, s pomočjo katere lahko delujejo ter predstavljajo svoje delo v obdobju dveh let, ko končno tudi sami postanejo selektorji in izberejo avtorje, ki se bodo predstavljali v naslednjem bienalu.

SLOVENSKE

Potreba po predstavitvi sodobne slovenske nacionalne ilustracije se je pojavila zaradi visoke kvalitete njene produkcije in izredno omejenih možnosti predstavljanja. Eden izmed ciljev bienala je tudi iskanje definicij in novega identifikacijskega elementa znotraj omenjenega medija. Poudarjamo tudi, da na področju Slovenije zaradi široke komercializacije ilustracije obstaja velika teoretična reflektivna kritična verzel, ki jo želimo zapolniti. Ilustracija je tako mnogokrat postavljena na nikogaršnjo zemljo, ker jo zavračajo tako umetniške institucije kot tudi dostikrat komercialna oblikovalska stroka, zaradi pomanjkanja opredelitve in razumevanja tega področja. Posledično tovrstne odprte strukture ne najdejo svojega mesta niti v izobraževalnem sistemu niti na področju kulturne politike.

NEODVISNE

Neodvisna ilustracija je tista, ki je izključena iz ustaljenih publicističnih okvirov. Razlog za njeno izključenost je predvsem neustreznost definicije medija. Razume se namreč kot klasična likovna disciplina, ki je organsko povezana zgolj in samo s knjigo. Publikacije, ki vključujejo ilustracijo jih izključujejo zaradi drugačnih estetskih in konceptualnih pristopov. Neodvisna ilustracija je izključena iz svojega lastnega polja, saj nima možnosti prezentiranja na obstoječih bienalih, ker je eden izmed ključnih kriterijev selekcije prav predčasna publikacija v knjigi, kar pa mnogo avtorjev niti ne zanima, saj govorimo o širšem pojmu ilustracije, ki ni zgolj knjižna, ampak eksperimentalna in se pojavlja v različnih medijih animaciji, stripu, slikarstvu, oblikovanju itn.

ILUSTRACIJE

Bienale bo ponudil platformo za teoretično redefinicijo pojma ilustracije in predstavil njene eksperimentalne razsežnosti. Okvirno lahko razdelimo ilustracijo na tri širša polja delovanja. Statična ilustracija vsebuje karikaturo, otroško ilustracijo, strip, ulične poslikave, produktno ilustracijo, oblikovalsko ilustracijo (kolaži, ilustrativne tipografije, ilustrativni logotipi, maskote, virtualni karakterji). Ilustracija je v hibridnem svetu podob lahko prisotna tudi v gibljivih medijih. Opredeljujemo jo kot dinamično ilustracijo, ki senahaja v animaciji, spletni ilustraciji, ilustraciji za interaktivne igre in v multimedijskih intervencijah. Nekateri sodobni pristopi izražanja se izmikajo možnostim kategorizacije. Njihova izključitev ali neustrezna opredeljitev pa bi jih lahko ohromila, zato dopuščamo tudi popolnoma inovativne pristope oziroma eksperimentalno ilustracijo, ki se pojavlja kot glasbeni VJ, prostorske inštalacije in druge še neodkrite možnosti.