Podporniki

Producent:
Društvo Tretaroka
Organizacijska ekipa: Saša Kerkoš, Irena Šilić, Barbara Poček
Vizualije koprodukcija: Bergla.si

Zahvala
Sandi Abram, Melita Silič, Matjaž Horvat, Andrew Soebroto, Leo Goodwin, Dani Bajc in Bergla, Lovro Žitnik, Mugo, Ida Hiršenfelder, Maja Zečević, Boža Majstorović, Piera in Kino Šiška, nejaaka, Natan Esku, Nika Deu, Klavdija in Irena – Si.mobil, Nina Urh, Tanja Skale, Domen Ožbot, DJ Pier, Mateja Demšič, Barbara Zonta, Tina Glavič Novak, Janja Port, tehnična ekipa Kina Šiška – Matjaž, Matevž in Valter, Anja Držanič, Slavica Karan, Tomaž Gider, Robi Lebar, Mitja Velikonja, Elena Fajt, Branka in tiskarna Cicero.