Eva M. Behance

Eva Mlinar

Eva Mlinar, Tomi

Eva Mlinar je univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, hkrati pa zaključuje študij vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Poleg ilustracije se posveča tudi slikarstvu, svoja dela pa je predstavila na številnih skupinskih in samostojnih razstavah, doma in v tujini.

Poleg groteske v ilustracijo pogosto vnaša elemente kolaža, saj je zanj prav tako značilno, da skupaj sestavlja različne elemente ločenih svetov in tako ruši meje bolj kot katerikoli drug medij.

Svoje ilustracije (t.i. Groteske) je do sedaj prispevala za časopis Tribuno, Airbeletrino, Mladinsko knjigo ter revijo za sodobno umetnost in kulturo: Cacao Europa (Pariz). Od leta 2012 snuje likovno podobo za knjige Mladinskega gledališča ljubljanskega (Knjižnica MGL) ter oblikuje plakate za gledališke odre v New Yorku.

Živi in dela v Ljubljani.

//////////////////////////

Eva Mlinar (1985) holds a bachelor degree in art history while finishing studies in visual communication at the Academy of Fine Arts and Design. In addition to illustrations she dedicates her time to painting, exhibiting her works in many solo and group exhibitions since 2008, at home and abroad.

In her illustrations, besides grotesque, she often incorporates elements of collage for it’s characterizations to assemble elements of different worlds and thus destroys the boarders better than any other medium.

She contributed her illustrations (e.g. the Grotesque) to newspapers Tribuna, Airbeletrina, Mladinska knjiga and to a magazine for contemporary art and culture: Cacao Europa (Paris). Since 2012 she has been shaping Youth Theatre of Ljubljana’s books’ art images (MGL Library) and designing posters for theaters of New York.

She lives and works in Ljubljana.

-