Horrid Habits

Jaka Vatovec

Jaka Vatovec, Melt

“Recikliran 22.6.1989 v Postojni. Nekaj časa živel v Postojni, potem v Ljubljani. Trenutno živi v Leipzigu. Včasih razstavlja. Včasih izven Slovenije. Še vedno ni diplomiral. Še vedno nezaposlen. Mačke in heavy jebeni metal.”

////////////////////////

“Recycled on 22.6.1989 in Postojna. First lived in Postojna , then in Ljubljana. He currently lives in Leipzig. Sometimes exhibits . Sometimes outside of Slovenia. He has still not graduated. He is still unemployed. Babes and heavy fucking metal.”

-