Plakatopolis FB

Janez Plešnar

Janez Plešnar, Ilustracije.5

Janez Plešnar je grafični oblikovalec in ilustrator.

Trenutno živi, riše in oblikuje v Ljubljani, kjer je pobudnik iniciative Plakatopolis, ki poskuša zamejiti količino zunanjega oglaševanja in soustanovitelj Stripolis-a, ki se ukvarja z promocijo stripovske kulture.

/////////////////////

Janez Plesnar is a graphic designer and an illustrator.

He currently lives, draws and designs in Ljubljana, where he launched an initiative Plakatopolis that is attempting to limit the amount of outdoor advertisments and co-founded Stripolis which deals with the promotion of comic culture.

-