Deviant Art
CGSociety

Kristijan Dolenc Rojko

Kristijan Rojko, Wild Rabbit Pigie

Rojen leta 1988 v Ljubljani (Slovenija). Že od malega rad riše, še posebej pošasti. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo se je vpisal na Likovno akademijo v Ljubljani, smer video in novi mediji. Deluje v skupini talentiranih umetnikov iz področja ilustracij, slikarstva, kiparstva z imenom Papirnate sanje, ki so jo ustanovili leta 2013. Z sanjami so imeli tudi dve večji razstavi.

Je avtor krta Olija, ki je glavni lik v zabaviščnem parku Vulkanija na Goričkem.

/////////////////////////

Born in 1988 in Ljubljana ( Slovenia ). From an early age he like to draw, especially monsters. After finishing the Secondary School of Design and Photography, he enrolled at the Art Academy in Ljubljana, course in video and new media. He works in a group of talented artists in the field of illustration , painting, sculpture called Paper dreams, which was founded in 2013. With the group he also had two major exhibitions.

He is the author of mole Oli, who is the main character in a theme park Vulkanija in Goricko.

-