Amor

Marko K. Gavez

Marko Gavez

Marko Kolarič Gavez, rojen leta 1993. Ustvarjam z različnimi mediji, s tem, da je izhodišce vedno ilustracija. Obiskoval sem srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, smer grafika. V zadnjih treh letih sem imel 3 samostojne in več skupinskih razstav.

/////////////////////////

Marko Gavez Kolarič, born 1993. I create with different mediums with the source always being illustration. I visited School for Design and Photography in Ljubljana. In the last three years I had three solo exhibitions and a couple of group ones.

-