Behance

Nana Homovec

Nana Homovec, Let

Nana Homovec, rojena leta 1990, leta 2015 sem diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, pri profesorju Milanu Eriču. Že pri diplomskem delu sem se usmerila v knjižno ilustracijo, od tedaj pa raziskujem različne tehnike in izraze znotraj stroke. Ukvarjam se z digitalno grafiko, zanima me tudi animacija, sodelujem pri oblikovanju mobilnih aplikacij, hkrati pa se veliko posvečam klasični otroški ilustraciji. Ilustrirala in oblikovala sem knjigo otroških pesmi Ferija Lainščka, redno pa objavljam tudi v revijah Ciciban in Cicido.

/////////////////////////

Nana Homovec, born in 1990. I graduated from painting at the Academy of Fine Arts and design, Ljubljana under professor Milan Erič, in 2015. My master project was oriented in book illustration and since then, I explore different techniques and styles illustration can offer. I also work in digital field and design mobile applications. I did try some 2d animation, and at the same time I work on classic children’s book illustration. I illustrated and designed children’s poetry book, written by Feri Lainšček. I am regularly published in children’s magazines Cicban in Cicido.

-