Nataša Berk

neagushi / Nataša Berk

Nataša Berk, Neagushike glave

neagushiTM je spontana ideja, ki se je razvila iz zabancije na samo besedo “neaguši!”. Izhaja iz mariborskega pogovornega izražanja, tako imenovanega slenga in pomeni “ne teži!”

Ta, v Mariboru pogosto uporabljena beseda, ki si jo je prilastila ena od Berkovih, zaradi japonskega pridiha, je tako postala navdih za ilustrirane podobe in ustvarjalno pot v neznano.

Pred temi vsemi Berkovimi pa stoji ena Nataša ……

Nataša Berk, rojena leta 1978 v Böblingenu v Nemčiji. Po zaključeni izobrazbi kot fotografinja v Ljubljani je odšla v Avstrijo, kjer je leta 2005 diplomirala na dunajski Akademiji za upodabljajočo umetnost.

Berkovo lahko opišemo kot ironično-provokativno avantgardistko eksistencializma z abstraktnim instinktom. Zanjo je značilno, da je zvrsti ne omejujejo, zato deluje na številnih področjih umetnosti. Dela so večinoma povezana s fotografijo, videom, tiskom, objektom, tekstom, glasbo in zvokom, ter ročno in digitalno ilustracijo. Pomemben del njenega umetniškega izrazanja je tudi performance. Njene akcije so spontane, včasih brez začetka, a z zaključenim koncem in obratno.

Sedaj živi in dela povsod.

///////////////////////

neagushi(tm) is an idea which grew spontaneously out of joking around with the word “naguši!”. The word originates in the colloquial language, the so-called slang, of Maribor, and means something like “don’t give me a hard time!” or “get off my back!”

This word, which is used a lot in Maribor and has been appropriated by one of the Berks, became the inspiration for an illustrated image and a journey into the unknown because of its Japanese flair.

And out all the Berks, there stands one… Nataša…

Nataša Berk is born in 1978 in Böblingen, Germany. After the education as a photographer in Ljubljana she went to Austria where she  graduated in the year 2005 at the Academiy of fine arts in Vienna.  

Berk can be described as an ironically provocative avant-gardist of existentialism with an abstract instinct. Not wanting to limit herself to a particular genre, her artistic interests manifest themself in many areas of art. Her works are mostly linked with photo, video, prints, objects, sound and music, text, hand and digital illustrations. An important part of her artistic expression is her work as performance artist. 

Her actions are spontaneous, often without a beginning but with a definite ending or vice verse.

Nowadays, se lives and works everywhere.

-