SJF Behance

Simon Jugovic Fink

Simon Jugovič Fink, Risbica IX

Rodil sem se 14. 7. 1977 v Ljubljani. Leta 1997 sem končal Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smer grafično oblikovanje. Leta 2004 sem diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2008 sem zaključil program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Moja dela se razstavljajo v samostojnih in skupinskih razstavah tako doma kot v tujini.

Pišem tudi pesmi. Leta 2010 sem izdal svojo pesniško zbirko Erotika in strah. Sem član DLUSP in ZDSLU.

Živim in delam v Trzinu.

///////////////////////

I was born on 14th July, 1977 in Ljubljana. I finished School of Design and Photography in 1997, my pathway was graphic design. In the year of 2004 I graduated in painting from the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana. Four years later, in 2008, I successfully completed the program for acquiring teaching qualifications at the Faculty of Arts in Ljubljana. My works have been exhibited in solo and group exhibitions at home and abroad.

I also write poems and have published a collection of poems, titled Erotica and Fear (Erotika in strah) in 2010. I am a member of DLUSP and ZDSLU.

I live and work in Trzin.

-