Tatiana Kocmur

Tatiana Kocmur, Las 3 Marias

Moje ime je Tatiana Kocmur. Rojena sem 24.9.1992 v Buenos Airesu, Argentina. Živim in delam v Sloveniji. Končala sem gimnazijo (likovna smer) na Šoli za oblikovanje in fotografijo. Študirala sem slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, ki sem ga letos zaključila na programu Slikarstvo kot diplomirana slikarka.

Razstave:

* Skupinska razstava v tovarni ROG (v skateparku), 2014

* Sodelovanje v Festivalu neodvisne kulture in umetniške scene, BL ART, Banja Luka, 2013

* Skupinska razstava v tovarni ROG (na dnevu odprtih vrat), 27, 28.3.2015

* Samostojna razstava z naslovom Idealno telo v tovarni ROG, Boris plac, 15.5. 2015

* Kreiranje plakata v ulični galeriji na Vegovi v Ljuljani v okviru festivala Mesta žensk v sodelovanju z Bienalom neodvisnih in družbe TAM-TAM, 28.9.2015

/////////////////////////////////

My name is Tatiana Kocmur. I was born on 24th September, 1992 in Buenost Aires, Argentina. I live and work in Slovenia. I finished School of Design and Photography, afterwards continued my studies at the Academy of Fine Arts and Design which I have finished this year on the Department of Painting, receiving by Bachelor degree in painting. 

Exhibitions:

* Participation in the Festival of Independent Culture and Art Scene, BL ART, Banja Luka (CR), 2013

* Collective exhibition at ROG factory (skate park), 2014

* Collective exhibition at ROG factory (open day), March 2015

* Solo exhibition at ROG factory, Boris place, titled Ideal Body, May 2015

* Creating a poster in the street gallery in Ljubljana within the festival City of Women in collaboration with the Biennial Independent and TAM-TAM company, September 2015

-