Ugruv Smek / Goran Zmaić

Ugruv Smek, Sakac

Ugruv Smek / Goran Zmaič je illustrator in grafični oblikovalec iz Zagreba. Študij je zaključil na Fakulteti za arhitekturo, smer Oblikovanje, v Zagrebu. Od leta 2007 skupaj z Bernhardom Xilko deluje v okviru kolektiva Krekhaus.

////////////////////////

Ugruv Smek/ Goran Zmaić is an illustrator and a graphic designer from Zagreb. He finished his studies at the Faculety of Architecture, majoring in Design in Zagreb. Since 2007 he has been working within the collective Krekhaus with Bernhardom Xilko.

-