I Bienale neodvisnih
II. Bienale neodvisnih
III. Bienale neodvisnih
IV. Bienale neodvisnih
V. Bienale neodvisnih

O bienalu

PRVI PROMOTOR SODOBNE SLOVENSKE NEODVISNE ILUSTRACIJE, NJENIH USTVARJALCEV IN KONTEKSTOV.

Bienale neodvisnih je periodični dogodek, ki raziskuje področja in kontekste rabe sodobne ilustracije, podpira direktno avtorstvo in promovira avtorje same ter soustvarja vizualno kulturo na slovenskem področju. Neodvisna platforma, ki je bila vzpostavljena leta 2007, je vzniknila iz potrebe po redefiniciji pojma ilustracije, saj so jo sodobne ustvarjalne prakse že davno presegle, neodzivnost stroke pa je celo generacijo mladih ustvarjalcev potisnila na rob umetniških praks. Do danes je Bienale neodvisnih s svojim poslanstvom pomagal doseči razmah sodobne ilustracije in njeno širše javno razumevanje. S svojimi projekti še dalje s podpiranjem prihajajočih generacij odpira prostor diskurza in dialoga.
Posebnost Bienala neodvisnih je v tem, da avtorji dedujejo selektorstvo, pri čemer lahko vsak od njih čez dve leti povabi novega avtorja po lastni izbiri, na ta način kvaliteto produkcije samostojno sooblikuje neodvisna ilustracijska stroka, torej avtorji sami. Poleg tega imajo avtorji bienala popolno svobodno izbiro izraznega komunikacijskega sredstva, ki ga bodo na dogodku predstavili, saj je ilustracija lahko uporabljena v kateremkoli kontekstualnem smislu, četudi ta ni končni rezultat.
V desetih letih delovanja smo bili priča razmahu ilustrativnega ustvarjanja in priznanju, da obstaja v eksperimentalnih praksah ilustracije vir nenadomestljive hudomušne svobode intermedijskega izražanja. Bienale iz edicije v edicijo predstavlja svežo mešanico avtorjev specifičnih estetskih in vsebinskih nabojev in ostaja predvsem poklon avtorjem, ki jih kljub težkim pogojem dela na področju kulture in vizualnih praks žene naprej navdušenje, radovednost, domišljija, svežina, avtorska svoboda in neodvisnost kot bistven pogoj njihove ustvarjalnosti in življenjskega stila.