Bienale neodvisne ilustracije 2017

VI. BIENALE NEODVISNIH

PRVI PROMOTOR SODOBNE SLOVENSKE NEODVISNE ILUSTRACIJE, NJENIH USTVARJALCEV IN
KONTEKSTOV

VI. Bienale slovenske neodvisne ilustracije
16. oktober – 20. november 2017

////

IZBRANI AVTORJI BIENALA 2017:
Nataša Seršen Popovič, Stipan Tadić, Jan Pogorelec, Tinka Leskovšek, Evgen Čopi Gorišek, Uroš Vnuk, Martin Mejak x Neža Jurman, Ivana Bajec, Luka Seme, Tjaša Križnar – Pirate Piška, Sretan Bor, Matevž Sterle, Gašper Kunšič, Meta Šolar, Nevena Aleksovski, Rok Kleva Ivančič, Helena Tahir, Simon Kocjančič, Irena Orel, Milica Golubović.