O Bienalu

Drugi bienale slovenske neodvisne ilustracije

BIENALE NEODVISNIH: PRVI PROMOTOR SODOBNE
SLOVENSKE NEODVISNE ILUSTRACIJE,
NJENIH USTVARJALCEV IN KONTEKSTOV.

Bienale neodvisnih je več kot periodični dogodek, kjer raziskuje področja in kontekste rabe sodobne ilustracije, podpira direktno avtorstvo in promovira avtorje same,soustvarja vizualno kulturo na slovenskem področju in se želi povezovati navznoter in navzven.
Zaradi podpore avtorski neodvisni produkciji, Bienale svojo neodvisnost zagovarja skozi podporo necenzurirani realizaciji avtorskih izdelkov, posebej izdelanih za Bienale ali tistih, ki niso bili
izdelani za naročnika, temveč lastne avtorske zgibe in namene.

1st / sept – nov 07

info@bienaleneodvisnih.com

INDEPENDENT BIENNALE: 1ST PROMOTOR OF SLOVENIAN
CONTEMPORARY ILLUSTRATION, CONTEXTS OF USAGE
AND ITS AUTHORS.

Independent biennale is more than just a periodical event. It not only researches different fields of
contemporary illustrations and its usage, but also directly supports and promotes authors and co creates visual culture in Slovenia.
The Biennale supports the total independent production of its authors. This is realized in completely uncensored artwork created for the authors personal usage but specifically and exclusively For Independent Biennale events.

2nd / oct – nov 09

info@bienaleneodvisnih.com