Program

VI. Bienale slovenske neodvisne ilustracije
16. oktober – 20. november 2017

Glavnina letošnjega bienala se odvija v Kinu Šiška med 16.10. – 5.11. 2017 in v Dobri vagi med 23.10. in 20. 11. 2017.