Juuso Koponen: Marmelada

Bienale neodvisnih 2019 / Juuso Koponen on data visualization / Short Interview

MARMELADA: VPRAŠANJE VIZUALNEGA STILA PRI VIZUALIZACIJI PODATKOV

DELAVNICA & PREDAVANJE 11. – 13. 9. 2019 / MESTNI MUZEJ LJUBLJANA

Predavanje in delavnico na temo vizualizacije podatkov bo izvedel Juuso Koponen, priznan finski informacijski oblikovalec.

Tridnevna delavnica za vizualizacijo podatkov bo raziskovala tematiko brezbrižnosti, odtujenosti in apatije v primerjavi z zanimanjem, vključevanjem in sočutjem. Katere merljive razsežnosti lahko uporabimo za merjenje takšnih abstraktnih pojmov ter kako lahko najdemo in predstavimo vzorce in vpogled v podatke? Delali bomo z eklektičnimi podatki, ki vključujejo statistične podatke, geopodatke, podatke o vladni porabi, analize komunikacijskih in kulturnih artefaktov ter še marsikaj.
Priporočljivo za udeležence, ki imajo začetno in srednje obsežno znanje s področja infografike, vendar to ni pogoj, tako da se lahko prijavi vsakdo z ljubeznijo do vizualizacije podatkov. Obenem je uporabno (vendar ni nujno potrebno) osnovno poznavanje enega ali več programov, kot so Excel, Illustrator, Tableau, Flourish, Datawrapper, R ali QGIS. Udeleženci prinesejo svoje prenosne računalnike.

Juuso Koponen je soustanovitelj informativnega studia Koponen+Hildén in avtor sveže nastalega vodnika Data Visualization Handbook (Aalto ARTS Books, 2019). Na Univerzi Aalto, Univerzi za uporabne znanosti Haaga-Helia in drugih finskih univerzah poučuje informacijsko oblikovanje in podatkovno novinarstvo. Njegove delavnice za vizualizacijo podatkov so bile izvedene že v različnih mestih, denimo v Helsinkih, Tampereju, Lahtiju, Ouluju, Lappeenranti, Torniu, Ljubljani in Amsterdamu.

URNIK:
11. 9. 2019, 10.00 — uvodno predavanje
11. & 12. & 13. 9. 2019, 10.00–15.00 — delavnica
13. 9. 2019, 16.30 — zaključno predavanje
PRIJAVE:
Prijava na delavnico: info@bienaleneodvisnih.com
LOKACIJA:
MESTNI MUZEJ LJUBLJANA

Gosposka 15
1000 Ljubljana

Uvodno in zaključno predavanje bosta v atriju Mestnega muzeja Ljubljana, delavnica pa v sejni sobi.

KOPRODUKCIJA: Indigo festival in Mestni muzej – Muzej in galerije mesta Ljubljane (SI), Kino Šiška (SI), Koponen Hilden (FI)
PODPORA: Ministrstvo za kulturo RS
////

Marmalade: A question of visual style in data visualization

The lecture and a workshop that is exploring a vast topic of data visualization will be conducted by Juuso Koponen, a renowned Finnish information designer. Juuso Koponen is co-founder at the information design studio Koponen+Hildén and author of the Data visualization handbook (Aalto ARTS Books, 2019). He teaches information design and data journalism at Aalto University, Haaga-Helia University of Applied Sciences, and other Finnish universities. His data visualization workshops have been hosted in Helsinki, Tampere, Lahti, Oulu, Lappeenranta, Tornio, Ljubljana, and Amsterdam.

A three-day data visualization workshop will explore the theme of indifference, alienation and apathy vs. interest, involvement and compassion. What quantifiable proxies can we use to measure such abstract sentiments, and how can we find and present patterns and insights within the data? We will work with an eclectic data set containing statistics, geodata, government spending figures, analyses of communication and cultural artifacts, and more.
Recommended for participants with a beginner or intermediate-level visualization and/or infographics skills, but anyone with a passion for the topic can apply. Basic knowledge of one or more programs such as Excel, Illustrator, Tableau, Flourish, Datawrapper, R, or QGIS is helpful, but not strictly required. Participants should bring their own laptops.

—11. 9. 2019, 10.00 — lecture
—11. & 12. & 13. 9. 2019, 10.00–15.00 — workshop
—13. 9. 2019, 16.30 — closing lecture

▶ Location: Mestni muzej Ljubljana
▶ Applications for the workshop: info@bienaleneodvisnih.com