O bienalu

PRVI PROMOTOR SODOBNE SLOVENSKE NEODVISNE ILUSTRACIJE, NJENIH USTVARJALCEV IN KONTEKSTOV.

Bienale neodvisnih s polnim nazivom Bienale slovenske neodvisne ilustracije je periodični dogodek, ki raziskuje področja in kontekste sodobne ilustracije. Leta 2007 je bil ustvarjen za namen podpore in promocije mladih slovenskih ustvarjalcev, ki delujejo na presečiščih med oblikovanjem, umetnostjo in ilustracijo.

Platforma je edinstvena zaradi posebnega izbora avtorjev – avtorji predhodnega bienala prevzamejo vlogo kuratorjev za naslednji bienale in po svoji lastni presoji izberejo svoje naslednike, kar podpira širok horizontalni nabor avtorjev različnih praks in vizualnega opusa. Ker so projekti avtorjev popolnoma necenzurirani in sledijo manifestu Bienala neodvisnih, se spodbuja največja neodvisnost in avtonomija avtorskih del.

V letu 2021 se tako predstavlja 8. Bienale neodvisnih (8th Independent Biennial) na različnih lokacijah po Ljubljani.

Se vidimo! ❤

***

NOSILEC VSEBINE IN PROJEKTA: DRUŠTVO TRETAROKA

TRETAROKA je organizacija, ki jo je formirala skupina ustvarjalnih posameznikov. Zanimajo jo družbeno angažirani projekti, ki jih prevzemamo odgovorno, vendar polna idealizma, saj je prepričana, da so civilne iniciative pomemben element pri preprečevanju uniformnosti in spodbujanju pestrosti. Tretaroka izhaja iz oblikovalsko/umetniških in kulturoloških področij ter se usmerja v povezovanje z drugimi praksami.

Za ohranjanje življenjskega okolja in ustvarjanje boljših pogojev za bivanje, je potrebna sprememba mišljenja in vrednostnega sistema, zato si prizadeva aktivno povezati različne nivoje v družbi. Tretaroka se je od začetka leta 2005, poleg številnih kooperacijskih projektov, usmerila predvsem v družbeno kritične in druge izobraževalne platforme, ki osvetljujejo, razvijajo in povezujejo znotraj tem, ki vplivajo na kreativno in drugo klimo v slovenskem okolju. V skupnih sodelovanjih tako podpiramo odprte platforme za izmenjavo znanj, ustvarjalne in kolaborativne projekte, in projekte povezovalne narave.

Ves čas svojega obstoja se fokusira na povezovanje z mednarodnim prostorom in v zadnjih letih dobro sodeluje z Univerzo Aalto iz Helsinkov pri realizaciji različnih eksperimentalnih projektov (Face2Face, Marmelada, Emotivno okno, Design Biotop). V slovenskem okolju se povezujemo z različnimi mediji in organizacijami (Ljudmilo, Kinom Šiška, ALUO, javno agencijo SPIRIT, MAO, Ministrstvom za Kulturo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, galerijami, javnimi prostori, podjetji, posamezniki…).