IX. Bienale slovenske neodvisne ilustracije
Natan Esku: Reciklažna delavnica s pomočjo 3D pisal
Risarske akcije v živo
In Memoriam: Simon Jugovic Fink in prof. Tomaž Kržišnik
Bienale neodvisnih: ADRI projekt
Podelitev priznanja prof. Tomaža Kržišnika

Podelitev priznanja prof. Tomaža Kržišnika

“To prvo Priznanje Tomaža Kržišnika za življenjsko predanost iskrenemu in samosvojemu vizualnemu izrazu, podeljeno na otvoritvi IX. Bienala slovenske neodvisne ilustracije – Bienala neodvisnih 23. oktobra 2023, je podeljeno njegovemu nesojenemu nasledniku dela na ALUO. Osebi, na katero se je najbolj jezil zaradi prepoznavanja neskončno neizmernega talenta in njegove samosvojosti, ker ga je imel iskreno rad: Natanu – Natan Esku. To priznanje bo obenem samosvoje tako kot ata Kržo in Bienale neodvisnih. Kar upam in želim je, da bo spodbudilo druga mlada srca, da skozi minljivost vztrajajo v svoji samosvojosti, pogumno, večno.” – Saša Kerkoš