Adrijan Praznik

Adrijan Praznik (1988, Ljubljana) je leta 2016 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo, pri mentorju mag. Žigi Karižu in sometorju dr. Tomislavu Vignjeviću. Prejemal je štipendijo Mestne občine Ljubljana za nadarjene študente ter prejel nagrado Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za posebne umetniške dosežke v akademskem letu 2011/2012. Razstavljal je na številnih skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini (Češka republika, Bosna in Hercegovina, Grčija, Italija, Madžarska, Nemčija, ZDA …) ter bil na umetniških rezidencah v Rigi in Berlinu. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ga je leta 2015 nagradilo z delovno štipendijo za perspektivne umetnike. Njegova dela so del zbirk Imago Mundi – Luciano Benetton Collection in Mednarodnega grafičnega likovnega centra. V letih 2017-2018 se je izobraževal na Šoli za kuratorske prakse in kritiško pisanje – Svet umetnosti. Živi in dela v Ljubljani.

////////////

Adrijan Praznik (1988, Ljubljana) graduated in Painting from The Academy of Fine Arts and Design, mentored by Žiga Kariž, MA, and co-mentored by Tomislav Vignjević, PhD. In 2010 he was awarded an annual scholarship for gifted students from The Municipality of Ljubljana and in 2013 he received an award from The Academy of Fine Arts and Design for outstanding artistic achievements in the academic year 2011/2012. He has participated in numerous group and solo exhibitions at home and abroad (Czech Republic, Bosnia and Herzegovina, Greece, Hungary, Italy, Germany, USA …), and held residencies in Riga and Berlin. The Ministry of Culture of the Republic of Slovenia has awarded him a rarely bestowed grant for promising artists. His works are part of the graphics collection of the International Center of Graphic Arts in Ljubljana and Imago Mundi – Luciano Benetton Collection. From 2017-2018 he was one of the participants of the educational program World of Art, School for Curatorial Practices and Critical Writing. He lives and works in Ljubljana.