Ajda Kadunc
Ajda Zorko
Ana Janež
Anže Šmalc
Bibi Erjavec
Dejan Kralj
Eva Jera Hanžek
Irena Remc
Janja Kosi
Jernej Myint
Katie Woznicki
Matej Stupica
Mateja Filipič
Mihael Novak
Patricija Marenić
Satya Pene
Tea Kralj
Tina Konec
Tina Mohorović
Tina Sapundžić
Tina Volarič
Vita Weißeisen
Žana Šuran

Ana Janež

Ana Janež (1997) zaključuje magistrski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Prvič se je samostojno predstavila v letu 2022 z razstavo Slišiš, da nič ne slišiš? v galeriji DobraVaga, skupinsko pa na več razstavah doma in v tujini. Največ deluje v sliki ter risbi, posredno tudi v fotografiji in instalaciji. Na prvi pogled njena dela delujejo popolnoma abstraktno, skozi procese v katerem prenaša digitalne zapise v analogne in obratno pa nastajajo strukture, ki namigujejo na nekaj, česar ni mogoče povsem razbrati. Nastale vizualne podobe nosijo dvoumen značaj, še najbolj jasno prikazujejo tisto, česar na njih ni. Z razčlenjevanjem in podvajanjem segmentov ter odsotnostjo naracije želi pri gledalcu povzročati zmedo ob razbiranju vsebine ter mu tako razkriti čim manj kot se da. ž

////////////

Ana Janež (1997) is completing her master’s degree in painting at the Academy of Fine Arts and Design. She held her first solo exhibition, Do You Hear You Hear Nothing?, in 2022 in the DobraVaga gallery, and participated in several group exhibitions at home and abroad. She mostly works in painting and drawing, but also indirectly in photography and installation. At first glance, her works appear completely abstract, through the processes in which she transfers digital records to analog and vice versa, structures that hint at something that cannot be fully understood are formed. The resulting images have an ambiguous character. By breaking down and duplicating segments and the absence of narration, the artist wants to cause confusion in the viewer when deciphering the content, thus revealing as little as possible.

Instagram