Iza Pavlina

Iza Pavlina (1991) je zaključila podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnosti in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2015 med drugim prejela nagrado za posebne dosežke. Za njeno delo je značilno zanimanje za problematike, ki so povezane s seksualnostjo, parafilijami ter pornografijo. Ustvarja fiktivne identitete, s katerimi vstopa v virtualni prostor, da bi raziskala pojave družbenih anomalij, odnose moči in vprašanje, kako z manipulacijo lastne podobe vzpostaviti komunikacijo z določeno ciljno skupino spletnih uporabnikov.

////////////

Iza Pavlina (1991) finished her postgraduate studies in painting at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, where she, among other things, received a special achievements award in 2015. Her work is characterized by her interest in topics related to sexuality, paraphilias and pornography. She creates fictitious identities with which she enters the virtual space to explore various phenomena of social anomalies, relations of power and the question of how to manipulate one’s own image to establish communication with a target group of internet users.