Klavdija Zupanc

Klavdija Zupanc je rojena 13. novembra 1986 v Celju. Po končani umetniški gimnaziji likovne smeri v Velenju se je vpisala na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer slikarstvo, pod mentorstvom prof. Hermana Gvardjančiča.
Kot absolventka je študij nadaljevala na Portugalskem, kjer se je izpopolnjevala predvsem na področju grafike. Diplomirala je leta 2016 pri prof. Milanu Eriču s knjigo umetnika.
Če so njena študijska leta bila v znamenju abstraktnega slikarstva in grafike, je zadnja leta prepoznavna predvsem po igrivih ter barvitih ilustracijah, v katerih prevladujejo motivi narave, živali in drugi vsakdanji predmeti. Dela so prepletena z različnimi grafičnimi tehnikami, risbo, sliko in kolažem.
Ustvarja na področju slikarstva, grafike ter scenografije. V preteklih letih je sodelovala na skupinskih razstavah v tujini ter v Sloveniji.
Je članica Kulturno umetniškega društva Koncentrat Velenje, pri katerem vodi delavnice risanja, slikanja, grafike in keramike.

////////////

Klavdija Zupanc was born on November 13, 1986 in Celje. After finishing high school in the field of art in Velenje, she enrolled at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, painting direction, under the mentorship of prof. Herman Gvardjančič. As an student, she continued her studies in Portugal, where she studied mainly in the field of graphics. She graduated in 2016 with prof. Milan Erič with an artist’s book.
If her study years were marked by abstract painting and graphics, she has been recognized in the last years for playful and colorful illustrations dominated by motifs of nature, animals and other everyday objects. The works are intertwined with various graphic techniques, drawings, pictures and collages.
She works in the field of painting, graphics and scenography. Her works have been presented in group exhibitions abroad and in Slovenia. She actively works in the art association KUD Koncentrat Velenje, where she has courses in drawing, painting, graphics and ceramics.