Maks Bricelj

Rojen leta 1991 v Ljubljani, na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je leta 2016 končal študij slikarstva in se vpisal na podiplomski študij smeri kiparstvo. Njegovo delo zajema koncepte z večdisciplinskimi pristopi, od fizično praktičnega asembliranja audio/vizualnega materiala, zaznavno-receptivnih fenomenov do perceptivno-reflektivnih problematik lastnega dela ter dokumentiranjem in nabiranjem najdenih predmetov.

////////////

Born 1991 in Ljubljana, finished BA in Painting at Academy of Fine Arts and Design Ljubljana (ALUO) in 2016, currently attending MA in Sculpture at the same faculty. His praxis encompasses concepts with multidisciplinary approach, from physically practical assembling of sound and visual material, ranging from perceptive-receptive phenomena to sensual-reflective problems surrounding production, as well as documenting and collecting found objects.