Ana Maraž
Anamari Hrup
Andrej Praznik
Andrej Štular
Boris Beja
Ema Kobal
Ena Jurov
Lara Jeranko Marconi
Lene Lekše
Maja Poljanc
Marta Frei
Martin Ramoveš
Matic Babič
Mia Paller
Monika Slemc
MortisArt
Nina Kovačič
Nina Koželj
Nina Mrđenović
Patrik Dvorščak
Petja Kolenko
Sangara Perhaj
Tia Friedel
Veronika Vesel Potočnik
Vladislava Savic

Marta Frei

Marta Frei (1964) živi in dela na Vrhniki. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo je nadaljevala študij na Famul Stuart, šoli uporabnih umetnosti v Ljubljani. S svojimi deli se je predstavila na številnih razstavah doma in v tujini. Ukvarja se z oblikovanjem, slikarstvom, kiparstvom, ilustracijo, grafiko. Ustvarjalni proces tako vsakič postane potovanje skozi nov svet, poln skritih podob in asociacij. Navdušuje jo iskanje novih načinov ustvarjanja. Navdih pri ustvarjanju črpa iz narave.

////////////

Marta Frei (1964) lives and works in Vrhnika. She graduated from the Secondary School for Design and Photography pursued her studies in Famul Stuart, school of applied arts in Ljubljana. She presented her works on numerous exhibitions at home and abroad. She is active in design, painting, sculpture, illustration, graphic. In this way, the creative proces every time becomes a voyage through a new world full of hidden images and associations. She is fascinated by new ways of creating. She seeks inspiration in nature.