Ana Maraž
Anamari Hrup
Andrej Praznik
Andrej Štular
Boris Beja
Ema Kobal
Ena Jurov
Lara Jeranko Marconi
Lene Lekše
Maja Poljanc
Marta Frei
Martin Ramoveš
Matic Babič
Mia Paller
Monika Slemc
MortisArt
Nina Kovačič
Nina Koželj
Nina Mrđenović
Patrik Dvorščak
Petja Kolenko
Sangara Perhaj
Tia Friedel
Veronika Vesel Potočnik
Vladislava Savic

Patrik Dvorščak

Umetnik Patrik Dvorščak je rojen marca 1995 in prihaja iz Ribnice. Srednješolsko izobrazbo je pridobil na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo – smer gimnazija. Svoje izobraževanje je nadaljeval na študiju na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, na programu Slikarstvo. Diplomiral je leta 2017, svoj študij pa trenutno nadaljuje na 2. stopnji programa Slikarstvo.  Ukvarja se s človekom, svetlobo in prostorom, pri tem pa ga zanima medsebojna povezanost. Umetnikovo ustvarjanje obravnava vsebine, nanašajoče se na probleme današnjika v družbi in množičnih tvorbah, ki kažejo na pusto, plehko vsakdanjost, ter se upirajo idejam predpisanega, razsvetljenega sveta in moralnih prepričanj. Skupaj z mnoštvom elementov oz. figur v likovni stvaritvi, instalaciji, postavlja udeleženca v pozicijo ustvarjalca sveta – ljudje, ki smo v času našega bivanja odgovorni za lastna in tudi življenja vseh ostalih. Gledalca poskuša postaviti v pogled za nekaj kar je odgovoren sam.

////////////

Artist name is Patrik Dvorščak. He was born in march of 1995 and comes from Ribnica, Slovenia. He has aquired secuondary school education on a High school for design and photography in Ljubljana. Later , he continued his education at the Academy of fine arts and design on a program of the Painting. He’s completed his bachelor’s degree in the year 2017 and is currently completing 2. degree program and working on master’s thesis. His creations deals with content refering to today’s man in society and numerous crowds formations, which indicate to a desolate, shallow realities of every day life, and tend to resist the ideas of defined ,enlightened world and moral beliefs. Together with group of elements or figures in the artistic creation, he sets the viewer in the position of creator of everything around us – the people that we are, in the course of our stay, responsible for their own and the lives of all the others. He’s trying to put the participant to look at something, which he’s responsible.