Petra Korent

Korent Petra, rojena leta 1997 se je širši publiki prvič predstavila aprila 2017 s samostojno Zine vitrine razstavo v DobriVagi pod naslovom Porm. V ljudeh je vzbudilo zanimanje njen način izražanja kar se tiče intimnih situacij, ali so to solo drame, ali pa z enim/mnogimi posamezniki. Avtorica se mnogokrat postavi v situacijo, ki je lahko zelo ranljiva, vsakdanja ali pa popolnoma bizarna in jo skuša predstaviti na humoren način.
Sprva so bili v ospredju predvsem nerodni pripetljaji, v katerih je z leti iskala globji pomen. S to mislijo se je leta 2018, prav tako v DobriVagi, predstavila s serijo ilustracij pod naslovom Zbogom cipa!, kjer se je posvečala globjemu pomenu čustev in partnerstva. Poudarek se še naprej nadaljuje na medsebojnosti človeškega telesa in njegovega čuta.

////////////

Korent Petra, born 1997, introduced herself to a wider audience for the first time in April 2017, within Zine vitrine in DobraVaga gallery with an exhibition called Porm. Her way of projecting intimate situation, weather they were solo dramas or with one/multiple individuals, sparked an interest in people. The author put herself in situations, may they be vulnerable, everyday mishaps or most bizarre ones, trying to convey them in a humorous way.
Initially unpleasant encounters were the main theme, but with years she was searching for a deeper meaning which led to a 2018 exhibition called Goodbye Whore! exploring the background of the most intimate emotions and partnership, where a series of illustrations was presented.
Human body and its emotions continue to be the theme of the artists work.