Tisa Neža Herlec

Tisa Neža Herlec (1996) zaključuje dodiplomski študij slikarstva na ljubljanski ALUO, med leti 16/17 je študirala na École des Beaux-Arts Dijon v Franciji, v času pomladi 2019 pa na Academie Minerva v Groningenu na Nizozemskem. Na področju umetnosti interdisciplinarno združuje medije, v zadnjem času se posveča predvsem zvoku in performativnosti. Raziskuje področja improvizacije, nojza in eksperimentalnega zvočenja. Ukvarja se s skupnim in vsakdanjim, tendira k razumevanju časa in prostora, okoliščin, v katerih živi in deluje. Od leta 2015 je del kolektiva Modri kot, prostora v AT Rog. Aktivno razstavlja in performira doma in v tujini. Je štipendistka MOL.

////////////

Tisa Neža Herlec (1996) is finishing her bachelor at the painting department of ALUO in Ljubljana. In the year of 17/18 she studied at ENSA in Dijon, France and at Academie Minerva in Groningen, the Netherlands in the spring of 2019. On the field of art she merges media in an interdisciplinary way, lately focusing on sound and performativity. She is exploring the fields of improvisation, noise and experimental soundmaking. In her practice, she is devoted to the notions of common and everyday. She aims towards the understanding of the time, the space, the circumstances in which she lives and works in. Since 2015 she is a part of the collective Modri kot, a space in Autonomous Rog Factory. She actively exhibits and performs home and abroad. She receives a grant of MOL.