Vasko Vidmar

Mladi človek ni “od telefona”. Ko ustvarja, napravo oddalji od sebe. Moralno-politični podpiranec staršev in umetniškega kroga mladih, deluje v piranski občini Istre pod Slovenci. V času, ko dosegata preprost posnetek in izvirno delo isto ceno na razpadajočem tržišču, denar pa se bliskoma po spletu seli v “toplejše” kraje, v razmerah, ki mladim zagotavljajo edino negotovost, sledi izvirom v sebi in ostaja odprt do “ne-sebe”. Samoniklega človeka ne naredijo šole, Vasko Vidmar pa je v Kopru temeljito maturiral na likovni gimnaziji in potem brez odlašanja in navdušenja postal diplomirani dediščinar. Zdaj je pobudnik “Vrat v jutri”; umetnik IN organizator, kustos, tehnični administrativec, mentor otrok, mladinski delavec. Čeprav je njegova radodarna ustvarjalnost temelj edine prihodnosti, ostaja za kulturno “osrednjetočenost” medijev in ustanov skoraj neopazen.

Marko Brecelj

////////////

The young man is not “of the phone”. When he creates, he distances himself from the device. Morally and politically supported by his parents and other young artists, Vasko Vidmar creates in the Municipality of Piran in the part of Istria under the Slovenian rule. In the times like these when a simple copy and an original work achieve the same price in the disintegrating market, when the money moves via internet to the “warmer” places, and the only certainty for the young people is uncertainty, he follows the sources inside himself and remains open to a “non-self “. An unconventional self-made man is not formed by schools. Vasko Vidmar profoundly graduated from the secondary school of art in Koper and without any hesitation or enthusiasm became heritage expert graduate. Today he is the initiator of “The Gate to Tomorrow”; artist AND organizer, curator, technical administrator, children’s mentor, youth worker. Although his generous creativity is the very foundation of the only future we have, he remains practically unnoticed by the culturally focused media and institutions.

Marko Brecelj