Ajda Kadunc
Ajda Zorko
Ana Janež
Anže Šmalc
Bibi Erjavec
Dejan Kralj
Eva Jera Hanžek
Irena Remc
Janja Kosi
Jernej Myint
Katie Woznicki
Matej Stupica
Mateja Filipič
Mihael Novak
Patricija Marenić
Satya Pene
Tea Kralj
Tina Konec
Tina Mohorović
Tina Sapundžić
Tina Volarič
Vita Weißeisen
Žana Šuran

Vita Weißeisen

Vita Weisseisen (1999) je diplomirana kiparka (UN), ki je dokončala svojštudij na Akademiji zalikovno umetnost in oblikovanje Ljubljana (2022).V svojih delih se posveča trenutnim interesom (glasba, film, popularna kultura in literatura), ki jihpovezuje z osebnimi izkušnjami. Svoje risbe večkrat poveže z besedilom in tako ustvarja neke vrstednevniške zapise.Njena področja ustvarjanja in delovanja so intermedijska umetnost in film ter organizacija kulturno-umetniških dogodkov. Z avtorskimi kratkimi filmi se je predstavila na treh mednarodnih filmskihfestivalih; FeKK – Festival kratkih filmov (2021, 2022), Kino otok (2021, 2022) ter filmski festivalPoklon viziji/Omaggio a una visione (2021).Med leti 2017 in 2023 je razstavljala skupinsko in samostojno v galerijah Dobra Vaga, Cirkulacija2,Švicarija, KinoŠiška,Škuc, Mini Teater, Galerija Alkatraz, Galerija Media Nox. Prav tako jesodelovala na sejmu internetne umetnosti Yami-Ichi (Aksioma), sejmu kreativnega tekstilaKraftwear, pri projektu Sprehajalci slik ter na Indigo Festivalu (Cukrarna).Od leta 2017 je ustanoviteljica,članica in vodja umetniškega kolektiva Podmladek, s katerimsodeluje do leta 2022. Pod kolektivom organizira in realizira kulturno-umetniška druženja inrazstave.

////////////

Vita Weisseisen (1999) is a graduate of sculpture (BA), she completed her studies at theAcademy of Fine Arts and Design Ljubljana (2022).In her works, she focuses on current interests (music, film, popular culture and literature),which she connects with personal experiences. She often combines herdrawings withtext, creating a kind of diary entry.She’s focusing on intermediate art and film, as well as the organization of cultural andartistic events. She presented her own short films at three international film festivals; FeKK(2021, 2022), Kino otok/Cinema Isola (2021, 2022) and the film festival Poklon viziji/Omaggio a una vision (2021).Between 2017 and 2023, she exhibited her work at numerous group exhibitions in DobraVaga, Cirkulacija2,Švicarija, KinoŠiška,Škuc, Mini Teater, Alkatraz Gallery, Media NoxGallery. She also participated in the Yami-Ichi internet art fair (Aksioma), the Kraftwearcreative textile fair, the Picture Walkers project and the Indigo Festival (Cukrarna).Since 2017, she is the founder, member and leader of the art collective Podmladek, withwhom she worked until 2022. Under the collective, she organized and realized variouscultural and artistic events.