Ana Maraž
Anamari Hrup
Andrej Praznik
Andrej Štular
Boris Beja
Ema Kobal
Ena Jurov
Lara Jeranko Marconi
Lene Lekše
Maja Poljanc
Marta Frei
Martin Ramoveš
Matic Babič
Mia Paller
Monika Slemc
MortisArt
Nina Kovačič
Nina Koželj
Nina Mrđenović
Patrik Dvorščak
Petja Kolenko
Sangara Perhaj
Tia Friedel
Veronika Vesel Potočnik
Vladislava Savic

Vladislava Savic

Vladislava Savic se je rodila v Jugoslaviji, komunistični utopiji, ki je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni. Ko je bila še otrok, so njeno domovino nasilno razstavili na majhne koščke, šest “neodvisnih” držav, ki se še vedno trudijo vzpostaviti svojo identiteto. Njeno rojstno mesto se nahaja na 43 ° 51′34 ″ S 19 ° 50′42 ″. Kraj, kjer se nasprotja srečujejo in spopadajo: vzhod proti zahodu – komunizem proti kapitalizmu, nasprotujoča si politična prepričanja in družbeni sistemi. Nenehne spremembe in stabilna stabilnost Vladislavine fizičnega okolja so jo oblikovale kot umetnico, ki ji je napolnila radovednost. Posledično se je naučila ustvariti svojo “državo”.

Njeno delo je živi paradoks, ki je v današnji moderni polarnosti neprecenljiv. Svoje vesolje ujame na platna, kolaže, ilustracije in risbe – vse pa vsebujejo zgradbe iz njenega bližnjega fizičnega okolja. Realna vesoljska arhitektura se je stopila v njeno lastno dojemanje resničnosti.

Danes živi in ​​dela v Zürichu v Švici.

////////////

Vladislava Savic was born in Yugoslavia, Communist Utopia that was established after World War II. When she was still a kid, her homeland was violently disassembled into small pieces, six “independent” countries that are still struggling to establish their own identity. Her hometown is located at 43°51′34″N 19°50′42″. A place where opposites meet and clash: East vs. West — Communism vs. Capitalism , conflicting political beliefs and social systems. The constant change and teetering stability of Vladislava’s physical surroundings shaped her as an artist, feeding her curiosity. Consequently, she has learned to create a “state” of her own.

Her work is a living paradox, which is invaluable in today’s modern polarity. She captures her universe on canvases, collages, illustrations and drawings — all of which contain buildings from her close, physical surroundings. Real space architecture is melted into her own perception of reality.

Today she lives and works in Zurich, Switzerland.