Ajda Kadunc
Ajda Zorko
Ana Janež
Anže Šmalc
Bibi Erjavec
Dejan Kralj
Eva Jera Hanžek
Irena Remc
Janja Kosi
Jernej Myint
Katie Woznicki
Matej Stupica
Mateja Filipič
Mihael Novak
Patricija Marenić
Satya Pene
Tea Kralj
Tina Konec
Tina Mohorović
Tina Sapundžić
Tina Volarič
Vita Weißeisen
Žana Šuran

Žana Šuran

Žana Šuran je oblikovalka in ilustratorka iz Izole. Po zaključenem študiju ilustracije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je večinoma delala na področju oblikovanja tako pri nas kot v tujini. V zadnjem letu si prizadeva delovati tudi v našem kulturnem prostoru predvsem z ilustracijo.

“Želela sem ustvariti subjekte z lastno naracijo ter, upam, s humornim pridihom. Dela so barvita, pojavlja se simbolika in kompozicija je dinamična, njihov glavni namen je povedati kratko zgodbo, ki bo gledalca vsaj za trenutek popeljala iz stresnega vsakdana.

Raziskovala sem harmonijo med človeškim in živalskim svetom. Že od nekdaj čutim veliko vez z živalmi in zame je bilo zelo naravno kombinirati lastnosti obeh svetov in tako ustvariti kontrast in posledično neko zanimanje za gledalca.”

////////////

Žana Šuran is a designer and illustrator from Izola. After completing her illustration studies at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, she mostly worked in the field of design both in Slovenia and abroad. In the last year, she has been trying to establish herself in the Slovene cultural space, especially with illustration.

“I wanted to create subjects with their own unique narrative and, hopefully, a touch of humor. The works are colorful, symbolism appears and the composition is dynamic, their main purpose is to tell a short story that will take the viewer away from stressful everyday life, for hopefully, at least a moment.

I was trying to find the harmony between the human and animal world. I have always felt a great bond with animals, and it was very natural for me to combine the qualities of both worlds and thus create a contrast and, consequently, some interest for the viewer.”

www.zanasuran.com
Instagram
Behance