I Bienale neodvisnih
II Bienale neodvisnih
III Bienale neodvisnih

O bienalu

PRVI PROMOTOR SODOBNE SLOVENSKE NEODVISNE ILUSTRACIJE, NJENIH USTVARJALCEV IN KONTEKSTOV.

Bienale neodvisnih je periodični dogodek, ki raziskuje področja in kontekste rabe sodobne ilustracije, podpira direktno avtorstvo in promovira avtorje same, soustvarja vizualno kulturo na slovenskem področju in se želi povezovati navznoter in navzven.

Neodvisna platforma (vzpostavljena leta 2007) je vzniknila iz potrebe po redefiniciji pojma ilustracije, saj so jo sodobne ustvarjalne prakse že davno presegle, neodzivnost stroke pa je celo generacijo mladih ustvarjalcev potisnila na rob umetniških praks.

V šestih letih delovanja smo bili priča razmahu ilustrativnega ustvarjanja in priznanju, da obstaja v eksperimentalnih praksah ilustracije vir nenadomestljive hudomušne svobode intermedijskega izražanja.

Bienale iz edicije v edicijo predstavlja svežo mešanico avtorjev specifičnih estetskih in vsebinskih nabojev in ostaja predvsem poklon avtorjem, ki jih kljub težkim pogojem dela na področju kulture in vizualnih praks žene naprej navdušenje, radovednost, domišljija, svežina , avtorska svoboda in neodvisnost kot bistven pogoj njihove ustvarjalnosti in življenjskega stila.

-
I Bienale neodvisnih
II Bienale neodvisnih
III Bienale neodvisnih