Irena Orel

Irena Orel je zaključila študij iz sodobne umetnosti na Pedagoški fakulteti in se izpopolnjevala na šoli za kustose. Sedaj zaključuje magisterij iz slikarstva na ALUO. Imela je več samostojnih in skupinskih mednarodnih razstav. Deluje na različnih področjih, ki jih združuje formirana sestavljanka iz recikliranih materialov v katerih se skriva svet ujet med štiri stene, zaznamovane z okvirjem in stekleno šipo, katere naloga je, da nam dovoli pogled v ujetost, beg ali spoznanje. Upodobljeni svet predstavlja trenutno stanje v katerem vsak išče svoj prostor in vlogo. Svet zasičenosti in nesmisla, a hkrati svet, ki ga lahko izoblikuje neka naključna zgodba. Večkrat razstavlja na tematiko “CIRKUSA”, kjer se spopada z vsakdanjimi življenjskimi situacijami, ki nas strašijo, se jih veselimo, pred njimi bežimo, ali pa se preprosto zavemo, da živimo v CIRKUSU.

/////////////

Irena Orel completed studies in Contemporary Arts at the Faculty of Education in Ljubljana. She attended a coursework for a curator and has been completing her Fine Arts Master Degree at ALOU. She showcased her work at several independent and group exhibitions at home and abroad. Irena has worked with different techniques enriching collage with recycling materials from her previous art works, creating a new world, captured in-between four walls, within frame under glass surface, which gives us an insight into the mood of captivity, escape and recognition. Her work represents a state of being where one looks for their own space and meaning. This saturated and non-sensical world at the same time offers coincidental stories. The motive of “CIRCUS” is frequent in Irena’s opus as a field where one faces everyday situations: fear and joy, emotions we want to run away from or we simply are aware of a metaphor of living in a “CIRCUS”.