www.ivbaj.tumblr.com

Ivana Bajec

Ivana Bajec (1990, Pula) je leta 2012 diplomirala iz slikarstva pod mentorstvom Marjana Gumilarja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer trenutno končuje podiplomski študij pri mag. Žigi Karižu in dr. Levu Kreftu.
Ukvarja se z risbo, grafiko in slikarstvom. Živi in ustvarja v Ljubljani. Sodelovala je na različnih skupinskih razstavah in samostojnih predstavitvah ter na sejmih neodvisnih publikacij kot je Caffeine Hours. Vključena je v stalno prodajno razstavo galerije Dobra Vaga.

Izobrazba:
Tehnična srednja šola v Puli, smer gradbeništvo
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, smer slikarstvo

Samostojne razstave:
Plac Boris, Tovarna Rog, Ljubljana, 2015.
Slike i crteži, Studio Galerije Poola, Pula, 2015.
Ivana Bajec, Simon Kocjančić, Galerija P74, Ljubljana 2016.
WTF this color, Kino Šiška, Ljubljana 2016.

Skupinske razstave:
30. grafični bienale, Kaj se je zgodilo?, skupinska razstava, Ljubljana, 2013.
Transform, internacionalna skupinska razstava, Constantin Brancusi Gallery, Bukarešta, Romunija, 2014.
2. festival Reciklart, (po)doba (u)porabe, Galerija Alkatraz, Ljubljana 2016.
OFF THE HOOK, UGM studio, Maribor 2016.

/////////////////////////

Ivana Bajec (1990, Pula) graduated in 2012 from painting under the mentorship of Marjan Gumilar at the Academy of Visual Arts and Design, University of Ljubljana, were she is currently finishing her graduate studies with mag. Žiga Kariž and dr. Lev Kreft.

She works in drawing and painting. She lives and works in Ljubljana and has participated in several group and individual exhibitions and also fairs of independent publications such as Caffeine Hours. She is included in the permanant exhibition of Dobra Vaga gallery.

Education:

Technical high school Pula, (construction department)
Academy of fine arts and design, Ljubljana, (painting department)

Individual exhibitions:

Plac Boris, Rog Factory, Ljubljana,  2015.
Paintings and drawings, Studio Gallery Poola, Pula, 2015,
Ivana Bajec, Simon Kocjančić, P74 Gallery, Ljubljana 2016.
WTF this color, Kino Šiška, Ljubljana 2016.

Group exhibitons:

30. bienale of graphic arts, Kaj se je zgodilo?, Ljubljana, 2013.
Transform, international group exhibition, Constantin Brancusi Gallery, Bucharest, Romania, 2014.
2. festival Reciklart, (po)doba (u)porabe, Alkatraz Gallery, Ljubljana 2016.
OFF THE HOOK, UGM studio, Maribor 2016.