Jan Pogorelec

Jan Pogorelec (11. 11. 1991) maturant Srednje šole za oblikovanje in fotografijo,
smer grafično oblikovanje in diplomant Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
iste smeri.
Ukvarja se z vizualnim in zvočnim predelom različnih umetniških zvrsti. Član
glasbenih skupin NeoPogo in nevemnevem. V svojem delu prikazuje svoj pogled na
izbrano tematiko preko iskanja temu primernih rešitev z lastnim izrazom.
Prejel je dijaško nagrado na festivalu Doss in nagrado za skupinski projekt vizualne
podobe Festivala Dokumentarnega Filma na Outstanding-u. Prvo samostojno
slikarsko razstavo je imel leta 2016 v galeriji UAUU, sodeloval je pa tudi na različnih
skupinskih razstavah.

///////////////////////

Jan Pogorelec (11. 11. 1991) graduate of High school for design and photography
and graduate of Academy of fine arts and design in Ljubljana, both in graphic design.
He deals with visual and sound areas of different art genres. Member of musical
groups NeoPogo and nevemnevem. In his work he shows his view on selected
theme through search of suitable solutions with his own expression. He received high
school award on Doss festival and award for group project for visual identity of
Festival of Documetary Film in Outstanding awards. He participated in different group
exhibitions and had his first independent painting exhibition in 2016 in UAUU Gallery.