Instagram The Official Proper sk8 parks
Instagram Cosy Boys
Instagram Official toy

Uroš Vnuk

Uroš Vnuk, rojen leta 1988 v Ljubljani, je zaključil Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje kjer tudi “zaključuje” magistrski študij. Kot samostojni umetnik se ukvarja s kiparstvom, risbo, slikanjem, kot tudi z digitalnimi in drugimi mediji. Razstavljal je nekajkrat v Ljubljani ter v Nici (s skupino Cosy Boys) in na Dunaju.

////////////////////////

Uroš Vnuk was born in 1988 in Ljubljana where he finished Secondary school for design and photography, graduated from painting at the Academy of fine arts and design in Ljubljana where he is also “finishing” the master’s degree. As an independent artist he is working with sculpture, drawing, painting as well as digital and other media. He exhibited several times in Ljubljana as well as in Nice (with Cosy Boys) and in Vienna.