Razstave in dogodki

VIRTUALNI FACE-TO-FACE
virtualna odprta izmenjava in medkulturni kreativni jam session

6. oktober 2012

Helsinki – Ljubljana,  med 10.30 in 19.00
Kino Šiška, Ljubljana – Eurooppasali, Helsinki

Po uspešno realiziranih dveh edicijah Marmelade društvo Tretaroka nadaljuje s serijo dogodkov, ki povezujejo ustvarjalce iz različnih področij in jih spodbujajo k odprti izmenjavi znanj in izkušenj.

Tokratni enodnevni dogodek bo potekal na dveh nivojih:

Kreativni jam session,  ki bo potekal med 10.30 in 19.00 bo povezoval slovenske ustvarjalce z ustvarjalci v Helsinkih in jim omogočil, da se tekom dneva v virtualnem prostoru povežejo v skupine in skupaj razvijajo vizualne koncepte, ki bodo rezultat skupnih idejnih izhodišč in ustvarjalnih interesov.
Eden od izzivov jamming-a z omejeno, vnaprej določeno zasedbo, bo razvoj Windows 8 aplikacije na podlagi ideje razvijalca in ideje oblikovalca. Oblikovalec in razvijalec bosta virtualno povezana v team (1 v Sloveniji in 1 na Finskem). Vsak od njiju bo izmenjal eno idejo, ki jo bosta skupaj izgradila in realizirala v obliki dveh aplikacij. Oblikovalec bo poskrbel za oblikovalski osnutek obeh aplikacij, razvijalec pa bo poskrbel za razvojno kodo izdelkov. Zaključek te interaktivne izmenjave bo v obliki kratkih predstavitev izdelka – 30 sekundni elevator pitch, ki bo služil tudi kot viralni posnetek za promocijo zgrajenih aplikacij.
Virtualna odprta izmenjava (razstava) je drugi del dogodka, kjer se bodo v času med 15.00 in 17.00 zainteresirani javnosti predstavili slovenski oblikovalci in drugi soustvarjalci slovenske kulturne scene in prosto izmenjali znanja, izkušnje in razlike v načinu dela s kolegi iz Finske.
Dogodek bo potekal simultano v Ljubljani in Helsinkih, udeleženci na obeh lokacijah pa bodo med sabo povezani preko spleta in dela v virtualnem prostoru.

Produkcija: Tretaroka
Koproducenti: Microsoft, Kino Šiška, Eurooppasali, Bergla.com, AKSL arhitekti

Za podporo se zahvaljujemo:
Juhani Tenhunen (Aalto Media Factory), Piera Ravnikar (Kino Šiška), Špela Leskovic (AKSL arhitekti), Johanna Kaprio (Eurooppasali), Andreja Banutai (Veleposlaništvo RS v Helsinkih), Marion Robinson

Vizualna podoba:
Marion Robinson
www.marionrobinson.com

Vsebine in produkcija:
Idejna zasnova: Saša Kerkoš (event, workshop), Špela Leskovic AKSL arhitkti (razstava)
Koncept dogodka in vodenje produkcije: Saša Kerkoš, Tretaroka
Produkcijska ekipa: Irena Silič, Barbara Poček, Tretaroka

 

MARMELADA & VIZUALIZACIJA ZVOKA

drugi JamSession meddogodek Bienala neodvisnih
s posebnim gostom Nunom Correia

> Creativity Feeds Creativity <
1. – 4. junij 2012
Kino Šiška – Center urbane kulture,  Trg Prekomorskih brigad 3,  1000 Ljubljana Slovenija
Zaključni dogodke Marmelade: 4. junij 2012, ob 20.30

Prvi vikend Junija bo v  Kinu Šiška potekala druga edicija kolaborativnega projekta Marmelada, ki je nastal pod okriljem Bienala neodvisnih in društva Tretaroka.
Dogodek združuje avtorje, ki delujejo na razpotjih med oblikovalskimi in umetniškimi projekti na tridnevnem džemanju odprtega tipa, četrti dan dogodka pa je rezerviran za javno prezentacijo del nastalih tekom delavnice.
Letošnja Marmelada se bo posebej ukvarjala z vizualizacijo zvoka njen gost pa bo priznani Portugalski umetnik Nuno N. Correia, ki deluje na področju novih medijev in glasbe, in je doktorski študent na univerzi Aalto (Media Lab) v Helsinkih, kjer tudi poučuje. Njegovo delovanje je večinoma usmerjeno v raziskovanje participatornih multi-senzoričnih izkušenj, ki spodbujajo ustvarjalnost na avdio vizualnem področju.  Redno sodeluje na konferencah, razstavah, festivalih, on-line projektih in objavlja v različnih publikacijah.
Marmelada v obliki igrivega tridnevnega paketa, se v letošnji ediciji ukvarja s povezavo zvoka in slike oziroma z vizualizacijo zvoka. Tekom delavnice se bo s posebej v ta namen razvitim programom s pomočjo mentorja vektorizirane vizualne podobe spreminjal v audio vizualno izkušnjo.
Vizualizacija zvoka je posebej pomembna, ker nam na posebej razumljiv način približa izkušnjo o relacijah in medsebojni povezanosti med različnimi čutili. Naše zavedanje o takšnih povezavah še posebej izkristalizira participatorna izkušnja. Delavnico bo vodil priznani portugalski umetnik Nuno Correia, ki je k vizualizaciji zvoka pristopil na razumljiv in uporaben način, s posebej za to razvitim programom, ki omogoča eksperimentalni preplet vektorske grafike in zvoka v digitalnem okolju.
Nuno se kot intermedijski umetnik pojavlja predvsem kot del dvojca ki se pojavlja pod imenom Video Jack in kot glasbenik pod imenom Coden.
Več o njegovem pestrem akademskem in umetniškem ustvarjanju si lahko preberete na spletnih povezavah: http://www.nunocorreia.com/

http://www.videojackstudios.com/

http://www.codensound.com/

Program delavnice
Na delavnici v sklopu Marmelade bo Nuno Correia z udeleženci raziskoval povezave med različnimi čuti, predvsem vidom in sluhom. Udeleženci bodo na izbrano zvočno podlago razvijali vizualne podobe, in jih s pomočjo posebnega programa, ki vizualne podobe prilagodi zvočni podlagi, aranžirali v zaključeno audio vizualno celoto. Udeleženci bodo tekom delavnice lahko razvijali :
A)
vizualizacije za glasbeni festival UF! na glasbeno podlago DJ-k  Nati Katchi in Šušu (nastale vizualizacije bodo del spremljevalnega programa festivala UF! v preddverju Križank 12. junija 2012),
B)
ker vemo, da vas je veliko ustvarjalcev, ki že sodelujete z različnimi glasbenimi skupinami, boste lahko v sklopu Marmelade razvijali vizualizacije za že obstoječe glasbene projekte in skupine.
C)
Vizualizacije na glasbo po izboru udeležencev in vse ostale alternative in prebliski, generirani s strani udeležencev.

Program po dnevih:
Petek 1. junij med 18.30 in 20.00:
Uvodni dogodek
15 min predstavitve izbranih slovenskih umetnikov in kolektivov, ki delujejo na področju audio vizualizacij ter
predstavitev Nuna Correie njegovega raziskovalnega dela ter  predstavitev praktičnega dela delavnice.

Sobota 2. junij med 11.00 in 17.00
Praktično delo:
razvijanje vizualizacij na predlagane zvočne podlage, eksperiment in testiranje

Nedelja 3. junij med 11.00 in 15.00
Praktično delo:
razvijanje vizualizacij na predlagane zvočne podlage, eksperiment in testiranje

Ponedeljek 4. Junij ob 20.30
Zaključni javni dogodek in predstavitev izdelkov Marmelade:
Integracija zvoka in vizualizacij v programu, zaključna predstavitev
V ponedeljek 4. junija bo delavnici sledil javni performans, kjer se bo predstavil mash-up izdelkov, nastalih na delavnici v obliki vizualnih instalacij, live actov in ostalih zvočno vizualnih intervencij.

Kdo se lahko prijavi?
Poleg avtorjev vseh treh edicij bienala neodvisnih vabimo k sodelovanju vso zainteresirano javnost, programerje, glasbenike, vizualce, umetnike, kreativce in radovedneže, ki na tem področju že delajo, želijo delati in imajo znanja zahtevano predznanje.

Navodila za prijavo:
- Prijave zbiramo do 30. maja 2012 na irena.neodvisni@gmail.com
- V prijavi prosim navedite katera od treh navedenih smeri zgoraj ( A, B ali C) za izdelavo grafik vas zanima (lahko sodelujete tudi pri več smereh).
- V kolikor želite na zaključni prireditvi predstaviti nastale vizualizacije z živim nastopom (velja za vse, ki sodelujejo ali so člani glasbenih skupin), nam to prosim posebej definirajte/sporočite v prijavi.

Navodila za udeležence oz. kaj prinesti s seboj:
- Na delavnico pridite s prenosnim računalnikom, na katerega boste na delavnici lahko naložili programsko orodje.
- Želeno je predznanje dela z vektorskimi oz. računalniško generiranimi podobami, grafikami, ilustracijo.
(Opomba: v primeru ne znanja uporabe programov za generiranje vektorskih grafik, lahko vseeno sodelujete, nujno pa je to navesti v prijavi, da lahko nudimo pomoč pri vektoriziranju del)
- Predznanje programiranja ni potrebno.

Podporniki: