PP KOT PREPROSTA PRAVILA / BOŠTJAN ČADEŽ IN NINA VRHOVEC

PP KOT PREPROSTA PRAVILA / BOŠTJAN ČADEŽ IN NINA VRHOVEC

MAJ 2010

PP kot Preprosta Pravila je sestavljen iz petih računalniško generiranih grafik. Štirih digitalnih printov in projekcije. Vse od njih so rezultat algoritma,ki definira entitete , katerih gibanje je opredeljeno z preprostimi pravili (ob vsakem koraku zavij bolj v desno, nikoli ne prekrižaj poti neke druge entitete, ipd). Entitete so v postavljene v prostor definiran z dvo dimenzionalno mrežo celih števil, na naključno mesto. Od tam se gibajo po navedenih pravilih in za seboj puščajo sled. Tako vsaka od grafik predstavlja ilustracijo z algoritmom opisanega sveta.. Printi kot fotografije-trenutki in projekcija kot projekcija dogajanja v realnem času.

Posted: November 1st, 2009
Categories: Dogodki
Tags:
Comments: 1 Comment.